Med anledning av Coronapandemin och Covid-19

Med anledning av Coronapandemin och Covid-19

Med anledning av Coronapandemin och Covid-19 Vi lever just nu i speciella tider. Den pågående Coronapandemin påverkar oss alla på många olika sätt. Nedan följer en sammanfattning av Jonas Vildmark Bushcraftcenters förhållningsregler relativt pandemins restriktioner....
Var förberedd även som trafikant

Var förberedd även som trafikant

Var förberedd även som trafikant Oavsett om du färdas i urban miljö eller ute på landsbygd med ditt fordon så vill jag starkt rekommendera dig att vara väl förberedd på oplanerade stopp på grund av olyckor, tekniska problem, bristande snöröjning eller extrema...