Sakerhet_Corona_2020_FHM

Med anledning av Coronapandemin och Covid-19

av | 11 jan, 2021 | Beredskap

Vi lever just nu i speciella tider. Den pågående Coronapandemin påverkar oss alla på många olika sätt. Nedan följer en sammanfattning av Jonas Vildmark Bushcraftcenters förhållningsregler relativt pandemins restriktioner. Allt för att minimera risken för spridningen av Covid-19.

 Anpassning av kurser till följd av covid-19

Endast helt friska kursdeltagare och Instruktörer får deltaga under kurstillfället. Om en kursdeltagare känner minsta förkylningssymtom inför kursens fysiska möte, skall denne stanna hemma. Då erbjuder vi kursdeltagaren att kostnadsfritt boka om till ett senare kurstillfälle. Våra deltagargrupper är små och samtliga deltagare skall hålla en social distans på minst 1,5 meter under kurstillfället. Kurstillfället genomförs i huvudsak utomhus. För att säkerställa god handhygien finns handsprit att tillgå under kurstillfället. Vi erbjuder även munskydd under kurstillfället. Alla persontransporter under kurstillfället ombesörjs av kursdeltagaren själv. Samåkning bör undvikas i dessa tider.

Jonas Vildmark Bushcraftcenter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ges nya riktlinjer kan förutsättningarna förändras. Länk till myndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

Allmänt om säkerhet

Jonas Vildmark Bushcraftcenter sätter alltid säkerheten i första rum. Detta genomsyrar våra kursupplägg för att du alltid skall känna dig trygg under kurser som arrangeras av Jonas Vildmark Bushcraftcenter. Dock sker allt deltagande frivilligt och på egen risk. Det är kursdeltagarens ansvar att säkerställa att hen vid kurstillfället är vid passande hälsa samt har en gällande olycksfallsförsäkring.

Gällande allergier och hälsotillstånd, vänligen meddela eventuella allergier, specialkost och/eller hälsotillstånd inför kurstillfällen. Håll eventuella receptbelagda läkemedel lättillgängliga (samt informera Kursledaren om i vilken ficka). Alkohol och andra rusmedel är ej tillåtna under kursmoment arrangerade av Jonas Vildmark Bushcraftcenter.

 

Generella villkor

Vänligen se även våra generella villkor genom att klicka HÄR.

 

Respekt och omtanke

Tag väl hand om dig själv och andra i dessa speciella tider. Våra tankar går till alla drabbade av pandemin. Med förhoppning om ljusare tider.

Tveka ej att kontakta oss med dina eventuella funderingar rörande coronaanpassningen av våra kurser.

Vänligen

Jonas & Therese Landolsi

Jonas Vildmark Bushcraftcenter

 

 

Bild: folkhalsomyndigheten.se

Arkiv