Sakerhet_Corona_2020_FHM

Allmän säkerhet samt pandemianpassning

av | 11 jan, 2021 | Beredskap

Vi lever just nu i speciella tider. Och inte minst Coronapandemin har påverkat oss alla på många olika sätt. Nedan följer en sammanfattning av Jonas Vildmark Bushcraftcenters anpassning i händelse av en vardag i pandemi, samt vårt generella säkerhetstänk. Allt för att du som kursdeltagare skall känna dig så trygg som möjligt då vi träffas.

Allmänt om säkerhet

Jonas Vildmark Bushcraftcenter sätter alltid säkerheten i första rum. Detta genomsyrar våra kursupplägg för att du alltid skall känna dig trygg under kurser som arrangeras av Jonas Vildmark Bushcraftcenter. Dock sker allt deltagande frivilligt och på eget ansvar. Det är kursdeltagarens ansvar att säkerställa att hen vid kurstillfället är vid passande hälsa samt har en gällande olycksfallsförsäkring.

Gällande allergier och hälsotillstånd, vänligen meddela eventuella allergier, specialkost och/eller hälsotillstånd inför kurstillfällen. Håll eventuella receptbelagda läkemedel lättillgängliga (samt informera Kursledaren om i vilken ficka). Alkohol och andra rusmedel är ej tillåtna under kursmoment arrangerade av Jonas Vildmark Bushcraftcenter.

Våra Instruktörer är utbildade i första hjälpen och har tillgång till kommunikation, första förband samt hjärtstartare. I samband med öppna lågor finns även tillgång till släckhjälpmedel som vattenhinkar, eldfiltar och pulversläckare.

 

Anpassning av kurser i händelse av en formell pandemi

Jonas Vildmark Bushcraftcenter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ges nya riktlinjer kan förutsättningarna komma att förändras. Länk till myndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Om du som kursdeltagare testat positivt för Covid-19, eller motsvarande, vänligen stanna hemma för tillfriskning och kontakta oss omgående så att vi kan hjälpa dig med ett eventuellt nytt framtida kurstillfälle.

Vänligen respektera övriga kursdeltagares, och Instruktörers, personliga förhållningssätt till säkerhetsavstånd, handskakning och eventuell samåkning i bilar.

För att säkerställa god handhygien finns handsprit att tillgå under kurstillfället.

 

Generella villkor

Vänligen se även våra generella villkor genom att klicka HÄR.

 

Respekt och omtanke

Tag väl hand om dig själv och andra i dessa speciella tider.

Tveka ej att kontakta oss med dina eventuella frågor rörande säkerheten under våra kurser.

Vänligen

Jonas & Therese Landolsi

Jonas Vildmark Bushcraftcenter

 

 

Bild: folkhalsomyndigheten.se

Arkiv