Eld

av | 13 nov, 2019 | Beredskap, Bushcraft, Eld, Överlevnad

Elden spelar en avgörande och central roll för livet, mänskan och Bushcraft. Den kontrollerade elden var en förutsättning för mänsklighetens överlevnad och utveckling och har fört oss dit vi är i dag.

Eld kan uppstå spontant i naturen, bland annat genom blixtnedslag och gnistbildning. Detta kan vara orsakat av naturens egna krafter och, eller i kombination med, människans inblandning, till exempel oavsiktliga gnistor från maskiner, solstrålar genom glasskärvor eller en slarvigt slängd fimp. Okontrollerad eld kan i bland orsaka förödelse och är ett bevis på den fantastiska kraft elden besitter. Denna imponerande kraft kommer således med ett ansvar, ett ansvar vi alltid skall bära med oss i vår fruktsamma relation till elden. Tänk därför alltid på säkerheten då du hanterar vår vän elden.

  • Du bör alltid hålla dig uppdaterad samt respektera eventuella eldningsförbud i det område du rör dig i.
  • Nyttja i första hand de redan iordningställda eldstäderna som finns tillgängliga under din utomhusvistelse.
  • Elda förnuftigt och hållbart genom att ej göra större eldar än du behöver.
  • Välj din eldplats med omsorg vid tillfällen då du måste skapa din egen eldstad i det vilda.
  • Tänk på att försöka skydda underlaget på bästa möjliga vis för att undvika att elden sprider sig i marken.
  • Var noga med att elden är helt släckt innan du lämnar platsen.
  • Återställ platsen och försök att lämna så få spår efter dig som möjligt.

 

Vad är eld?

Eld består grovt sett av tre komponenter: bränsle, syre och värme. En lämplig kombination av dessa tre bildar en eld. Om någon av komponenterna tas bort så försvinner förutsättningarna för en eld. Vanligtvis i ett bushcraftsammanhang består bränslet av ved, syret finner vi i luften och värmen initsieras av en tändteknik och katalyseras av de redan antända träbitarna.

 

Tändtekniker

Det finns en uppsjö av tändtekniker och deras syfte är att generera en gnista, glöd eller låga som därefter kan utvecklas till en eld. Några av de vanligaste tändteknikerna inom Bushcraft är: friktionseld, slagstål, gaständare, tändstickor och ceriumstav (eldstål). Varje teknik har sin plats, historia och charm och att besitta kunskap och fingerfärdighet i dessa är både tillfredställande och praktiskt. Val av tändteknik styrs av de aktuella förutsättningarna med avseende på din kunskap, tillgång till bränsle och tillgång till utrustning.

 

Tände

Lika väl som att det finns många olika sorters tändtekniker så finns en mängd uppfinningsrika exempel på tände. Tände är ett mycket finfördelat och torrt material som effektivt fångar tändteknikens gnista, glöd eller låga för att hjäla elden att antända ditt bränsle. Några exempel på tände är: näver, fnöske, gräs, innerbark, tjärved, bomul och papper.

 

Bränsle

Som vi redan berört så är trä ett vanligt bränsle i bushcraftsammanhang.  Detta bränsle kan komma i många skepnader med avseende på storlek, densitet och fuktighet. Det vi brukar kalla för Tamved är ved som under kontrollerade former har fällts, kapats och kyvts för att därefter fått ligga och torka under kanske ett års tid. Denna ved har en praktisk storlek och en fuktighetsgrad på kanske 20%. Det är till exempel denna ved du kan finna i välservade vindskydd längs vandringsleder, och kan köpas på säck i byggvaruhandeln eller direkt av vedproducenten.

Vild ved är den du samlar i fält under längre skogsvistelser. Det kan röra sig om döda grenar du finner löst på marken eller döda stående eller liggande träd du processar med hjälp av såg och yxa. Observera att du behöver markägarens godkännande vid mer omfattande vedsamling likt det sistnämnda. Denna vilda ved har vanligtvis en högre fuktighetsgrad än tamveden vilket kan erbjuda en utmaning. inte minst vid tändfasen i ditt eldskapande.

Oavsett tam eller vild ved så behöver du kunskapen att processa dessa träbitar, till exempel med hjälp av en kniv, till en lämplig flora av grovlekar, där det finkalibriga bränslet lättare tar emot lågorna från ditt tände. Gradvis adderar du sedan grövre och grövre bitar bränsle tills du har en endamålsenligt passande storlek på din eld.

 

 

Elden är vår vän

Elden håller oss varma och torra, underlätta vår matlagning och skänker trevnad och tröst. Detta har vår vän elden gjort i århundranden och det gör den fortfarande. Konsten att kunna läsa och hantera eld är kulturhistoria och en förutsättning för att klara en rustik vardag såväl på landsbygden som i skogen. Din eldkunskap kan även vara livsavgörande i händelse av en kritisk situation. Genom att lära sig mer om eld samt öva på dessa tekniker hjälper du även till att föra vidare denna källa till liv till kommande generationer så att vi kan fortsätta ha en respektfull och hållbar relation till vår vän elden.

 

Mer om eld

Under kategorin Eld här på bloggen samlar vi alla våra artiklar rörande ämnet.

Även under Jonas Vildmark Bushcraftcenters event spelar ofta elden en central roll. Under våra kurser med fokus på eldkunskap kan du fördjupa dig i ovan aspekter samtidigt som vi adderar historiska perspektiv och handgripligt övande. Varmt välkommen att läsa mer om våra kurser genom att klicka HÄR.

Arkiv